Starliner N5218

Spada u red najluksuznijih i najmodernijih autobusa u Europi. Vanjskim izgledom i enterijerom te samim konforom svrstan je u najluksuzniju kategoriju autobusa.Opremljen je sa 58 udobnih sjedala za putnike, u karoseriji dužine 14 metara . Pored toga opremljen je opremom koja utiče na samu udobnost autobusa.

  • utičnice 240 V
  • klima uređaj
  • DVD
  • audio
  • toalet
  • minibar
  • navigacioni sistem
  • WiFi