Spada u red najluksuznijih i najmodernijih autobusa u Europi. Vanjskim izgledom i enterijerom te samim konforom svrstan je u najluksuzniju kategoriju autobusa.Opremljen je sa 49 udobnih sjedala za putnike, u karoseriji dužine 12 metara . Pored toga opremljen je opremom koja utiče na samu udobnost autobusa.

  •  
  • klima uređaj
  • DVD
  • audio
  • toalet
  • minibar
  • navigacioni sistem
  • WiFi